DSC01092.JPG

Slide 1

DSCF0906.JPG

Slide 2

DSC00943.jpg

Slide 3

oktober 104.jpg

Slide 4

Werkleerproject Talsma en Maritieme Academie


In samenwerking met Scheepswerf Talsma en de Maritieme Academie te Harlingen heeft De SkûleWelzijn te Franeker het project “Pollux” afgerond. De partijen hebben samen de oude ijzeren Tjalk de Jonge Douwe aangeschaft en gerestaureerd. Het project was bedoeld om jongeren op te leiden in de scheepsbouw zodat zij een versnelde kans krijgen op een werkplek in deze sector.

Tijdens dit project is de Tjalk de Jonge Douwe geheel gerestaureerd door de deelnemers van het project. De restauratie is medio 2011 afgerond. Na de restauratie is de Jonge Douwe in te zetten voor chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden en diens mantelzorgers.

Onder begeleiding van Hugo Kes van Scheepswerf Talsma zijn ze van start gegaan met 6 deelnemers. Totaal konden per half jaar 8 deelnemers instromen in dit project. Iedere deelnemer kreeg de kans om een half jaar mee te werken. Tijdens deze periode hebben zij de basisvaardigheden van de scheepsbouw geleerd.

Van maandag- tot en met vrijdagmiddag gingen de deelnemers in de praktijk aan de slag. Wekelijks kwam Corien van Stam van De Skûle Welzijn naar het project om alle andere zaken met de deelnemers door te nemen. Dit waren allerlei regelzaken als het maken van een CV.

Uiteindelijk zijn er een kleine dertig jongeren aan het werk geweest op dit project. Hiervan is ongeveer de helft doorgestroomd naar een baan in de scheepsbouw. Het project mag dan ook als een groot succes bestempeld worden.

Lees meer over dit project

Dinsdag 3 november 2009 004.jpg Dinsdag 3 november 2009 002.jpg Afbeelding4.jpg Afbeelding3.jpg Afbeelding2.jpg Afbeelding1.jpg 100_0217.jpg