z10.jpg

Slide 1

z4.jpg

Slide 2

z7.jpg

Slide 3

Beurtschip Dorp Grouw


In de tweede helft van de 19e eeuw zeilden in Fryslân tientallen beurtschepen. Zij onderhielden de vrachtdiensten tussen praktisch alle Friese dorpen en steden. Het waren nog houten schepen, met een lengte tussen de 40 en de 48 voet (= 11.30 en 13.60 meter). Van deze houten schepen is geen enkel exemplaar bewaard gebleven.

20130523_075638.jpg 20130523_075715.jpg 20130523_075647.jpg

In 2009 is in Earnewâld een replica van het houten beurtschip “Aebelina”, dat later “Dorp Grouw” heette, gebouwd. Het originele schip werd in 1910 afgedankt en vervangen door een ijzeren schip, immers ijzer had de toekomst! Het werd op dezelfde werf gebouwd als haar houten voorganger, namelijk bij Auke Holtrop van der Zee te Joure. De nieuwe “Dorp Grouw” kreeg dezelfde traditionele afmetingen als haar houten voorganger(s), zodat het inderdaad ook het aanzien kreeg van een Fries Beurtscheepje en niet van een, wat we nu “skûtsje” noemen. Dit scheepstype is smaller dan een beurtschip.

Het schip kwam in de beurtvaart van Grou naar Leeuwarden en tussen Grou en Sneek. In 1923 werd het beurtschip verkocht naar Hindeloopen van waaruit beurtschipper Piet Amsterdam en zoon de beurtdienst op Sneek voeren. Dit hielden zij vol tot 1930. Daarna onderhield Wiggert Amsterdam de beurtvaart met het motorschip “de Volharding”. 

Het schip kwam na enige omzwervingen terecht in Zoutkamp, waar het werd ingezet voor de garnalenvangst. In 1962 werd het vissersschip, dat nog altijd de contouren van een beurtschip had, voorzien van een kottersteven, met behoud van de originele steven.

Sinds 1988 deed het dienst als recreatie-vaartuig. Begin 2011 kwam het schip te koop en werd gekocht door een groep liefhebbers die het onderbrachten in de stichting “Dorp Grouw”, met als doel het schip te restaureren naar de oorspronkelijke vorm en uitvoering.

Het resultaat zal zijn: de terugkeer van het enige originele beurtscheepje, gebouwd op een Friese werf, voor de Friese wateren. Een uniek schip, een waardig vertegenwoordiger van de traditionele Friese scheepsbouw!

Foto's sloopwerkzaamheden


z11.jpg z1.jpg z2.jpg z3.jpg z4.jpg z5.jpg z6.jpg z7.jpg z8.jpg z9.jpg z10.jpg

Stichting Dorp Grouw


Het doel van de stichting “Dorp Grouw” is om het door haar aangekochte schip te restaureren naar de oorspronkelijke staat. Het betreft hier een voor Fryslân volstrekt uniek schip. De stichting tracht dit doel te bereiken door geld te verkrijgen via subsidies van overheden, fondsen en van sponsoring door het bedrijfsleven, die daarvoor vaardagen ter beschikking krijgen.

Na de totale restauratie moet het worden ingezet in de betalende recreatievaart. Gedacht wordt om het schip met passagiers vanuit Sneek naar Hindeloopen te laten zeilen vanwaar de passagiers zo mogelijk met de stoomtrein naar Sneek terugreizen, en van Grou naar Sneek en visa versa.

Het onderhoud van en het varen met het schip zal als leer/werk project worden uitgevoerd door de medewerkers van Empatec.

Het schip ligt voorlopig bij scheepswerf J. Talsma te Osingahuizen. Jelle Talsma is een van de initiatiefnemers. Hier hebben in de ledige uurtjes met medewerking van Empatec de eerste sloopwerkzaamheden plaats gevonden. Het is de bedoeling om de ijzerwerkzaamheden van de restauratie onder te brengen bij Empatec in het kader van een leer/werk project. Scheepswerf Talsma stelt een leermeester beschikbaar en Empatec zorgt voor leerlingen. Dit kunnen jongeren zijn, die in de metaalbewerking opgeleid willen worden of ouderen, die om welke reden dan ook uit het arbeidsproces zijn geraakt en hier een kans voor (om) scholing krijgen aangeboden. Het uiteindelijke toezicht en de verantwoording van het project blijft in handen van de stichting.

De restauratieplaats is nog niet bekend. Gedacht wordt aan een loods in Grou of in de buurt van het Aquaverium, eveneens te Grou, waar de varende “roots” van het schip liggen. Een andere mogelijkheid is het schip onder te brengen in een gebouw van Empatec te Sneek. Als laatste wordt gedacht aan Scheepswerf Talsma te Heeg. Het moet een open project worden, waar het schip dan ook maar terecht komt. Het moet toegankelijk zijn voor belangstellende bezoekers, die door regelmatige publicaties via wellicht de website en facebook op de hoogte worden gehouden over de vorderingen van de restauratie.

Onderzocht zal worden of het schip kan worden voorzien van een hybride aandrijving met een kleine aggregaat. Zo kan het op eigen kracht grotere afstanden afleggen, ook op water waar soms niet gezeild mag worden, bijvoorbeeld het Prinses Margrietkanaal. Verder zal het schip worden voorzien van een kleine toiletgelegenheid en een kombuis.

Foto's presentatie beurtschip Dorp Grouw


q13.jpg q1.jpg q2.jpg q3.jpg q4.jpg q5.jpg q6.jpg q7.jpg q8.jpg q9.jpg q10.jpg q11.jpg q12.jpg